Európai Parlament magyarországi képviselőinek választása, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása.

2024.03.14

Dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök ma alaptörvényi kötelességének eleget téve kitűzte az Európai Parlament magyarországi képviselőinek választását, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását.

Az első alkalommal egy időben tartott választásokra 2024. június 09-én kerül sor.

A választással kapcsolatos legfontosabb határnapok a következők

  • A választópolgárok számára 2024. április 4-étől válik elérhetővé a választásokkal kapcsolatos kérelmek benyújtása, úgy mint átjelentkezési kérelem, mozgóurna iránti kérelem, továbbá az EP-választás tekintetében külképviseleti szavazás iránti kérelem.
  • Az EP-, önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választás kampánya 2024. április 20-án kezdődik meg. A jelölő szervezetek és a jelöltté válni kívánó választópolgárok ettől a naptól kezdve gyűjthetik a jelöltséghez szükséges ajánlásokat.
  • Az európai uniós állampolgárok 2024. május 24-én 16 óráig kérhetik felvételüket a névjegyzékbe, amennyiben az Európai Parlament magyar képviselőire szeretnének szavazni.
  • A magukat a 13 magyarországi nemzetiség valamelyikéhez tartozónak valló választópolgárok 2024. május 31-én 16 óráig kérhetik felvételüket a nemzetiségi névjegyzékbe, hogy szavazhassanak a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.
  • Azok a magyar állampolgárok, akik sem Magyarországon, sem az Európai Unió más tagállamában nem rendelkeznek lakcímmel, legkésőbb 2024. május 15-én 16 óráig kérhetik névjegyzékbe vételüket, és sikeres regisztrációjukat követően levélben szavazhatnak.

Az igazságügyi miniszter 5/2024.(III.12.) IM rendelete (továbbiakban: R.)

Választási bizottság megbízott tagjainak bejelentéséről

Az R. 5.§-a alapján a választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2024. május 31-én 16.00 óráig lehet bejelenteni.

Átjelentkezésről

R. 19. § (1) bekezdése szerint az átjelentkezésre irányuló kérelmet legkésőbb 2024. május 31-én 16.00 óráig kell benyújtani.

Az R. 19.§ (2) bekezdése alapján az átjelentkező választópolgár kérelmét 2024. május 31-én 16.00 óráig módosíthatja, 2024. június 7-én 10.00 óráig visszavonhatja.

Az R. 20. §-a szerint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán átjelentkezésre az a választópolgár jogosult, aki 2024. február 11-én és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon választókerületben tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2024. június 9-ig tart.

Mozgóurna iránti kérelemről

Az R. 21. §-a alapján a választópolgár mozgóurna iránti kérelmet

a) a Nemzeti Választási irodához

aa) elektronikus azonosítással elektronikus úton 2024. június 7-én 10.00 óráig,

ab) elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton 2024. június 5-én 16.00 óráig,

b) a helyi választási irodához

ba) elektronikus azonosítással elektronikus úton 2024. június 7-én 10.00 órát követően 2024. június 9-én 12.00 óráig,

bb) levélben 2024. június 5-ig,

bc) személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján 2024. június 7-én 10.00 óráig,

c) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz kézbesítési meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2024. június 9-én 12.00 óráig nyújthat be.

Ajánlásokról

Az R. 29.§-a alapján a választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2024. április 20-án adja át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.

Az R. 31.§ (1) bekezdése szerint az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet és a főpolgármester-jelöltet legkésőbb 2024. május 6-án 16.00 óráig kell bejelenteni.

Szavazás

Az R. 46.§-a szerint a szavazóhelyiségben szavazni 2024. június 9-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet.

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el